Vi gjør ideer om til virkelighet!


Historikk

Vitar AS ble etablert i 1989 med formål å arbeide med forretningsutvikling og blir fremdeles benyttet som morselskap for ulike konsepter selskapet utvikler.

I løpet av de 30 årene selskapet har eksistert, har bedriften opparbeidet seg relativt god erfaring innenfor ulike forretningsområder nasjonalt og internasjonalt. Bedriften har arbeidet innenfor ulike sektorer som dagligvare, restaurant, hotell, eiendomsutvikling, reiseliv, industri osv

Vi jobber etter prinsippene om at vi skal gjøre ideer om til virkelighet

Hovedmålet til selskapet er å utvikle lønnsomme konsepter og arbeide med forretningsutvikling inntil bedriften er klar for å kommersialiseres.

I noen tilfeller er vi engasjert i bedriften i tidlig driftsfase.

Kjernevirksomheten til selskapet er konsept- og forretningsutvikling. Dette innebærer en kreativ prosess hvor målet er kommersialisering av en idé eller et planlagt prosjekt. Vi jobber innenfor mange ulike markedssegmenter og har de siste årene realisert flere lønnsomme prosjekter innenfor nevnte forretningsområder.

De siste 10 årene har selskapet jobbet med mange ideer, det mest kjente prosjektet er ide- og konseptutvikling av et hotell ved Svartisen som etterhvert har blitt allment kjent som hotell Svart. Vitar AS har nå solgt seg ut av prosjektet, men er fortsatt sterkt delaktig både som aksjonær i eierselskapet og som aktiv støttespiller for etablering av hotellet. For tiden arbeider et amerikansk selskap, US Capital Global, med en større emisjon for å innhente kapital til realisering av hotellet.

Vårt hovedfokus nå er energioptimalisering av næringsbygg. Akademia har lenge påpekt at en effektivisering innenfor eiendomssektoren gjennom frigjort energibruk, har et enormt besparingspotensial både økonomisk og ikke minst miljømessig. Produksjon av elektrisitet stod i 2018 for om lag 32% av verdens CO2 utslipp, ekvivalent til ca 13 Milliarder tonn CO2. Det er påstått fra ulike faginstanser at Norge ikke vil nå bærekraftmålene mot 2050 uten kraftige tiltak innenfor denne sektoren. 

SAStech AS, Sustainable Alternative Solutions technology, ønsker med sin løsning å bidra til denne omstillingen. Denne grønne satsningen har et stort potensial både i og utenfor Norges grenser.


Source: UN climate panel, SINTEF

Geir Ludvig Olsen

Founder/CEO

Mobil 90667480

geir@vitar.no


Anders Strøm

COO

Mobil 90961766

anders@vitar.no